پودر جوشکاری یورو متال از نوع آلومینات روتایل آگلومره می باشد که مناسب برای درزهای چند پاس و چند سیم ، دارای ابعاد دانه بندی متفاوت و قابلیت جدایش سرباره و استحکام بالا در درزهای عمیق می باشد و دارای سطح جوش بسیار صاف و براق می باشد و کاربرد آن برای جوشکاری فولاد های ساختمانی ، مخازن ، سوله سازی و استراکچر های فلزی قابل استفاده می باشد پودر های آگلومره شده تولید یورو متال با اختلاط خشک چند ماده خام که کاملاً آسیاب شده اند ، تولید می شود . مواد چسبنده از قبیل سیلیکاتهای سدیم و پتاسیوم به مخلوط اضافه شده و خمیر مخلوط برای تشکیل دانه های کوچک ، آگلومره می شود . سپس این پودر در دمای ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد پخته می شود . چون دامنه دمای پخت زیر دمای واکنش مواد است ، امکان استفاده از اکسیژن زادها و فروآلیاژ ها وجود دارد . بدین ترتیب خصوصیات کاربردی و ویژگی های مکانیکی مطلوبی بدست می آید . علیرغم بالاتر بودن هزینه تولید پودرهای جوشکاری آگلومره شده ، مقدار مصرف این پودر در حین جوشکاری بدلیل چگالی حجمی کمتر ، پایین تر است .

podr