جوشکاری روان و پیوسته از مهمترین ویژگی های استفاده از سیم جوش CO2 یورو متال است.

قابلیت جوشکاری در سرعت بالا و به شکل یکنواخت ، عدم پاشش و قوس پایدار ، صرفه اقتصادی (صرفه جویی مصرف برق به اندازه ۴/۱ نسبت به محصولات مشابه بازار) و نفوذ پذیری بالا برای پر کردن حفره با استحکام بالای جوش و همچنین بسته بندی بسیار مستحکم و مناسب جهت جلو گیری از اکسید شدن از دیگر مزایای سیم جوش CO2 یورو متال می باشد . سیم جوشهای CO2 تولیدی این واحد بدون نوسانات قطر میباشد .

مزایای سیم جوش CO2 یورو متال :

با استفاده از سیم جوش CO2 یورو متال میتوانید جوشکاری در سرعت بالا و جوش یکنواخت ، عدم پاشش و قوس پایدار ، نفوزپذیری بالا برای پر کردن حفره با استحکام بالای جوش را می توان تجربه کرد . عدم نوسانات قطر سیم و مسوار قابلیت تولید در انواع سایز های غیر متعارف (غیر معمول) از توانمندی های شرکت یورو متال می باشد .

تحویل :

سیم جوش CO2 یورو متال در سایز های به قطر ۰/۶ ، ۰/۸ ، ۶/۱ میلیمتر در قرقره های نشکن ABS   با جنس مرغوب به وزن ۱۵ کیلو گرم خالص و همچنین در بشکه های ۲۵۰ کیلویی تولید میکند .

                              simjosh